Integritetspolicy

STAVDALS INTEGRITETSPOLICY

Den personliga integriteten är viktig för oss på Stavdal och vi ansvarar för den personliga informationen som våra kunder, leverantörer och andra förser oss med. Denna integritetspolicy beskriver hur Stavdal behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter. Stavdal AB, org. nr 556607–2137, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Denna policy gäller för kund, leverantör, deltagare i utbildning, konsult, samarbetspartner, webbsida och sociala medier. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra används för att identifiera en levande fysisk person.

Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER
Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du har ett avtal med oss eller på annat sätt har visat intresse för våra tjänster. När du går på ett event eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter till oss så önskar vi ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter. Vi samlar även in personuppgifter via sociala nätverk under förutsättning att du gett oss åtkomst till dina uppgifter genom att du har registrerat din mailadress för nyhetsbrev, eller valt att följa eller gilla oss.

 

VAD ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER TILL
Stavdal har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Det kan också vara så att vi behöver behandla dina uppgifter på grund av lagkrav eller förordning.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skapa erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder.

För att ge dig relevant information och erbjudanden skickar Stavdal nyhetsbrev som du själv aktivt valt att prenumerera på.

För att utveckla vår verksamhet skickar Stavdal ut kundundersökningar och andra förfrågningar.

I vissa fall kan Stavdal behöva ditt samtycke för att få behandla dina uppgifter. I dessa fall kommer du att få klar och tydlig information om vad det är du samtycker till.

 

VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in personuppgifterna för att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra kunder och leverantörer. Som personuppgiftsansvarig har Stavdal ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning. 

 

EXEMPEL PÅ UPPGIFTER SOM VI HANTERAR
Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, såsom kontoansökan med tillhörande kreditupplysning.

 

VILKA KAN SE DINA PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter används av Stavdal och dess koncernbolag samt de företag som agerar som samarbetspartners till Stavdal. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Stavdals samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Samarbetspartner som hanterar personuppgifter för Stavdals räkning undertecknar alltid personuppgiftsbiträdesavtal med Stavdal för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter enligt Stavdals instruktioner, såvida de inte är att betrakta som personuppgiftsansvariga.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

I de fall du tecknar hyrförsäkring via Stavdal kan personuppgifter lämnas till försäkringsbolag.

 

HUR LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA?
Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

 

SÅ SKYDDAR STAVDAL DINA UPPGIFTER
Stavdal värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, såväl digitalt som i pappersform, ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

DINA RÄTTIGHETER
Stavdal ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att begära:

  • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. 
  • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
  • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.
  • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
  • Motsättning av behandling. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.
  • Återkallelse av samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke efter kontakt med Stavdal.

 Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 

COOKIES
När du besöker Stavdals hemsida använder vi oss av små textfiler så kallade cookies. Dessa kakor (cookies) använder vi för att hålla ordning på vilka produkter du som besökare lägger som sparade produkter. Kakorna som används lagras inte under en längre tid, utan försvinner när besökaren stänger ner sin webbläsare. Stavdal sparar ingen personliga identifierbara data av våra hemsidebesökare.

Mer information om hur cookies hanteras på Stavdal, hittar du på http://www.stavdal.se/cookies/

 

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY 
Stavdal kan komma att göra förändringar i denna Integritetspolicy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår webbsida

 

VILL DU VETA MER?
Kontakta oss gärna om du har några frågor, om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Du kontaktar Stavdal via e-post .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Kontakta oss

På stavdal.se använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.